Menu Zamknij

Błąd w rozliczeniu podatku PIT? Sprawdź jakie są konsekwencje!

Jakie są konsekwencje popełnienia błędu w rozliczeniu podatku PIT?

Zeznania roczne PIT to obowiązek każdego podatnika. Na barkach podatnika leży podsumowanie swoich dochodów za dany rok, przesłanie deklaracji do urzędu skarbowego oraz odpowiednie rozliczenie. Jednak wszystko to, co wiąże się z zeznaniem podatkowym, obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu. Konsekwencje jego wystąpienia uzależnione są od tego, do jakiego konkretnie błędu doszło. Przyjrzyjmy się najczęstszym z nich. 

rozliczanie PIT

Błąd w obliczeniach

Błędne obliczenia to jedna z najpowszechniejszych nieścisłości, które mogą znaleźć się w deklaracji PIT. Dotyczyć mogą np. wpisania nieprawidłowej kwoty przychodu albo matematycznej pomyłki w obliczaniu należnego podatku. Wpisanie prawidłowych wartości kwot, od których obliczane są kolejne dalsze należności czy ulgi jest bardzo ważne, ponieważ pozwala uniknąć efektu kuli śnieżnej – zamiast jednej błędnej rubryki, do skorygowania pozostaje więcej. Części błędów obliczeniowych można uniknąć dzięki usłudze twój e-pit, która pozwala na autouzupełnianie niektórych pól w deklaracji dzięki algorytmowi matematycznemu, co minimalizuje tego typu błędy.

Co jednak zrobić, jeśli już doszło do pomyłki podczas obliczeń podatku? Jeśli pomyłkę zauważyliśmy sami, warto działać od razu, nie czekając na wezwanie w tej sprawie z urzędu skarbowego. Z pomocą przychodzi wówczas ponowne wypełnienie PIT będące korektą zeznania – wówczas pamiętać trzeba o zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu, oznaczając go tym samym właśnie jako korektę zeznania złożonego pierwotnie. Jeśli korektę przeprowadza się przed rozpoczęciem postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej, wówczas uniknąć można kary – warunkiem jest opłacenie odsetek za zwłokę wskazanych w korekcie należności. Jeśli to jednak urząd skarbowy zauważy nasz błąd, mogą czekać nas przewidziane w skarbowym kodeksie karnym konsekwencje. Artykuł 48 przewiduje karę grzywny za wykroczenie skarbowe, a jej wysokość może się wahać w granicach od 0,1 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Warto pamiętać o tym, że korzystanie z oferty biura rachunkowego w ramach rozliczeń podatkowych minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu.

Nieterminowość lub brak rozliczenia

Zdarza się, że przez roztargnienie podatnik zapomni o konieczności rozliczenia się z urzędem lub spóźni się ze złożeniem deklaracji, przesyłając ją po upływie terminu, który na to przysługuje. W tej sytuacji złożyć można tak zwany czynny żal – innymi słowy zawiadomić urząd skarbowy o własnym przewinieniu, będącym popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego i wyrazić pisemną skruchę. Możliwość takiej samodenuncjacji przewiduje art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. – Kks. Czynny żal składa się wraz ze spóźnionym zeznaniem podatkowym. Nie zawsze jednak czynny żal w całości chroni przed konsekwencjami. Kara za opóźnienie lub brak złożenia deklaracji może wynosić w tym przypadku nawet kilkaset złotych. 

Błąd nieumyślny czy celowe działanie?

Urząd skarbowy inaczej rozstrzygać będzie kwestie drobnej, przypadkowej pomyłki w zeznaniu rocznym, a inaczej celowe poświadczenie nieprawdy i np. zaniżanie swojego dochodu. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego albo nawet nieujawnienia źródła dużych przychodów odpowiedzialność za takie postępowanie może być bardzo dotkliwa. To, jak bardzo dotkliwa, zależy od szkodliwości społecznej czynu.

I tak, błąd podatnika może być uznany za:

  1. Wykroczenie skarbowe – wówczas jest to czyn powodujący szkody do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Zagrożony jest karą grzywny.
  2. Przestępstwo skarbowe – mowa tutaj o czynie zabronionym przez kodeks, powodującym szkody wyższe niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności – nawet do lat 5.

podpisywanie zeznania podatkowego

 

Brakuje podpisu lub daty – jakie konsekwencje?

Należy również pamiętać, że tak wydawałoby się z pozoru drobne niedociągnięcia, jak brak daty naniesionej na e-deklarację, brak danych identyfikacyjnych podatnika (np. nieuzupełnienie numeru NIP lub PESEL), brak zgłoszenia zmiany danych osobowych, w tym numeru konta, a nawet brak podpisania się pod zeznaniem w przypadku druku papierowego to również błędy, które mogą uruchomić ze strony urzędników czynności sprawdzająco-wyjaśniające albo skutkować odrzuceniem deklaracji, co z punktu prawnego jest tożsame z sytuacją, jak gdyby podatnik w ogóle nie złożył deklaracji. 

 

Wszelkie aktualne informacje na temat deklaracji PIT znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem internetowym: podatki.gov.pl