Menu Zamknij

Co to takiego SLIM VAT 3

Czym jest SLIM VAT 3?

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostały zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT od towarów i usług. W ramach tych zmian przewidziano tak zwany pakiet SLIM VAT, którzy w założeniu uprościć miał rozliczanie tych podatków. W międzyczasie wprowadzano poprawki, w których rezultacie od października 2021 w życie wszedł pakiet SLIM VAT 2, zawierający dalsze zmiany regulacji w opłacaniu VAT. Aktualnie zaś Ministerstwo Finansów zapowiada kolejną odsłonę pakietu pod nazwą SLIM VAT 3. Choć nie jest jeszcze znana dokładna data wprowadzenia zapisów w życie i tego kiedy SLIM VAT 3 zacznie obowiązywać, wiadomo już, na jakie zmiany można się przygotować.

Spis treści

 1. Płynność finansowa firm
 2. VAT a WDT
 3. Faktura zaliczkowa – czy konieczna?
 4. Mały podatnik – większy limit
 5. WNT – brak oczekiwania na fakturę
 6. Faktury korygujące a kursy walut
 7. Zmiany w unijnym e-commerce

 

Pakiet nowych zmian dotyczyć ma kilku obszarów. Wśród nich znajduje się:

 1. Poprawa płynności finansowej firm;
 2. Kwestia podatku VAT w obrocie międzynarodowym;
 3. Zakres zwolnień z VAT  —  ma on zostać poszerzony;
 4. Wprowadzenie uproszczeń, które umożliwią prostsze fakturowanie;
 5. Dążenie do minimalizowania ilości faktur i do bardziej przyjaznego rozliczania podatku;
 6. Obniżanie sankcji VAT;
 7. Konsolidacji i ujednolicenia informacji stawkowych —  bardziej przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej dla podatników.

Wszystkie zmiany, które będą wynikać z pakietu SLIM VAT 3, mają za zadanie uprościć obowiązujące obecnie regulacje w zakresie podatku od towarów, tak aby usprawnić rozliczanie, ale też zwiększyć komfort przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Pomysłodawcy zmian podkreślają, że pakiet ma przynieść przedsiębiorcom realne oszczędności. Co konkretnie może zyskać podatnik, jeśli pakiet zmian zacząłby obowiązywać? Resort Finansów wskazuje na poniższe zmiany.

Płynność finansowa firm

W tym aspekcie proponuje się rozszerzenie katalogu należności, jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT. W szczególności chodzi o podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji, podatek tonażowy oraz podatek płacony przez przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem, w tym zaopatrujących sprzedawców detalicznych w alkohol do spożycia poza miejscem sprzedaży (tzw. podatek małpkowy).

czym jest slim vat 3

VAT a WDT

Proponowane zmiany zakładają, aby podatnik miał prawo, po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, do wykazania WDT (wywozu towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie, jak dotychczas, w którym dokonana została dostawa. Dotyczy sytuacji, w której podatnik nie jest w stanie udokumentować zastosowania zerowej stawki VAT dla WDT i zastosować musi stawkę krajową 23%.

Faktura zaliczkowa – czy konieczna?

W gestii podatnika leżałoby podjęcie decyzji o wystawieniu faktury zaliczkowej. Zgodnie z planami związanymi ze SLIM VAT 3, nie byłoby obowiązku wystawiania takiej faktury. To podatnik dobrowolnie dokonywałby decyzji, czy chce wystawiać fakturę zaliczkową, czy woli wystawić fakturę rozliczeniową po wykonaniu usługi lub dostawy towaru. Nie będzie wówczas konieczne wystawianie osobnych dokumentów potwierdzających otrzymaną zaliczkę i zrealizowaną transakcję, Jednak jedna faktura rozliczeniowa będzie musiała wówczas wskazywać zarówno datę transakcji, jak i datę otrzymania zapłaty.

Mały podatnik – większy limit

Na gruncie podatku dochodowego obowiązuje obecnie tzw. status małego podatnika. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT mały podatnik może cieszyć się pewnymi przywilejami, jeśli wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Zmiany w ustawie VAT zakładają większy limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika. Rozliczenie VAT kwartalne czy metodą kasową byłoby możliwe w przypadku wartości przychodu ze sprzedaży nawet 2 000 000 euro.

płać podatki

WNT – brak oczekiwania na fakturę 

WNT to skrótowa nazwa na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Mowa o nim wówczas, kiedy towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Aktualne prawo mówi, że jeżeli upłynie termin 3 miesięcy od dokonania transakcji, a podatnik nie posiada faktury dokumentującej WNT, obowiązuje go wyksięgowanie podatku VAT bez prawa do odliczenia tego podatku. Zmiany zaś zakładają, że podatnik nie będzie musiał czekać na fakturę od kontrahenta, aby odliczyć VAT z tytułu WNT.

Faktury korygujące a kursy walut

Proponuje się też zmiany dotyczące zasad przeliczania kursów walut przy fakturach korygujących. Przewiduje się odrębne zasady przeliczania kursów dla faktur korygujących in minus, gdzie przyjęty kurs ma dotyczyć kursu przyjętego dla pierwotnego rozliczenia oraz osobne dla faktur in plus, gdzie rozliczenie miałoby być według kursu ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Zmiany w unijnym e-commerce

Pakiet SLIM VAT 3 zakłada również pewne ułatwienia w unijnym pakiecie VAT dla e-commerce, skierowanego głównie do właścicieli sklepów internetowych. Między innymi ma zostać wprowadzona możliwość skorygowania rozliczenia nie przez sprzedawcę, a przez cudzoziemca w państwie konsumpcji.

Cały czas sztab w Ministerstwie Finansów dokonuje ostatnich szlifów. Pakiet SLIM VAT 3 ma wejść w życie w ostatnim kwartale roku 2022.