Menu Zamknij

Czy pracując za granicą można wziąć kredyt

Czy można wziąć kredyt pracując za granicą?

Choć wiele osób wyjeżdżających za granicę opuszcza Polskę na stałe, osiedlając się i zakładając rodzinę w innym kraju, to sporo Polaków wyjeżdża jedynie w celach zarobkowych, po dłuższym czasie nieobecności wracając już ze znacznie lepszymi zasobami finansowymi. W dobie pracy zdalnej zagraniczne wyjazdy do pracy nierzadko nie są konieczne — praca w formie zdalnej, wykonywana dla zagranicznego pracodawcy to coraz częściej występujący model zarobkowania. Czy można starać się o kredyt pracując za granicą lub zarabiając w Polsce w obcej walucie?

Plik dolarów trzymany w dłoniach

Kredyt gotówkowy

Przyszły kredytobiorca pracujący za granicą, który chciałby starać się o kredyt gotówkowy, powinien spełniać określone warunki, aby ten kredyt uzyskać — zarówno w kontekście posiadania zdolności kredytowej, jak i pod względem kwestii formalnych. O ile takie założenia nie są niczym nowym, jeśli chodzi o udzielanie przez banki kredytów, o tyle zarabianie przyszłego kredytobiorcy poza terenem Polski czy w innej walucie niż złotówki może prowadzić do zaostrzenia niektórych kryteriów.

Ogólne kryteria oceny przez bank możliwości przyznania kredytu dotyczą takich kwestii jak:

  1. Odpowiednia zdolność kredytowa– zależy ona od wysokości udokumentowanych zarobków i częstotliwości wynagrodzenia, czasem wpływ na nią ma również rodzaj umowy o pracę lub nawet sam rodzaj źródła dochodu. Jeżeli kredyt ma być zaciągnięty w obcej walucie, to z uwagi na inną stopę procentową niż w przypadku kredytu w złotówkach wymagana zdolność kredytowa nierzadko jest znacznie wyższa.
  2. Historia kredytowa — nie tylko związana z tym, jak spłacany był kredyt w Polsce, ale też tej, która dotyczy zaciągania i spłacania kredytów poza granicami kraju. Zagraniczny odpowiednik Biura Informacji Kredytowej może być tutaj źródłem wielu danych.
  3. Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym aktualny dowód osobisty, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (niekiedy wymagana jest ciągłość zatrudnienia przez minimum 6 miesięcy) czy wyciąg z konta bankowego, a nawet zagraniczny PIT. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie dokumenty są potrzebne udzieli zawsze konkretny bank, w którym kredyt dla pracujących za granicą jest możliwy do uzyskania.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny najczęściej kojarzony jest z zakupem mieszkania czy domu i charakteryzuje się istnieniem hipoteki, czyli zabezpieczeniem dla banku w postaci nieruchomości. Bank ma wtedy prawo do danej nieruchomości zapisane w jej księdze wieczystej, które zabezpiecza interesy banku na wypadek braku spłaty kredytu. Uzyskanie kredytu hipotecznego możliwe jest jedynie w tej walucie, w której dochód osiąga przyszły kredytobiorca. Jeśli więc osoba, pracując za granicą, stara się o kredyt, zarabiając np. w euro, nie otrzyma kredytu hipotecznego w złotówkach. Ponadto, niektóre banki udzielają kredytu hipotecznego jedynie w przypadku kiedy dochody zagraniczne uzyskiwane są w konkretnej walucie, co w praktyce sprowadza się często uzyskania kredytu, o ile pracuje się w określonych krajach, zwykle takich jak:

  • kraje z terenu Unii Europejskiej (kredyt w EUR, czyli w euro)
  • Stany Zjednoczone (kredyt w USD, czyli w dolarach amerykańskich)
  • Norwegia (kredyt w NOK, czyli w koronach norweskich)
  • Szwecja (kredyt w SEK, czyli w koronach szwedzkich)
  • do niedawna — Wielka Brytania. Obecnie ze względu na wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE uzyskanie kredytu w GBP czyli funcie brytyjskim nie jest możliwe.

Starając się o kredyt hipoteczny pracując za granicą trzeba też posiadać tzw. wkład własny, podobnie jak w przypadku zarobkowania w Polsce. To, jak duży wkład własny będzie wymagany, zależy od decyzji banku.

Dolary ułożone w kształt domu

Przyszli kredytobiorcy, którzy zarobkują poza Polską powinni się też liczyć w przypadku kredytu hipotecznego z krótszym okresem kredytowania. Kiedy mowa o kredycie w złotówkach bowiem, okres ten może wynosić 30, a nawet 40 lat. W przypadku kredytu w obcej walucie czas kredytowania bywa średnio o połowę krótszy.

Warto wiedzieć, że istnieje międzynarodowe stowarzyszenie (ACCIS), zrzeszające najwięcej, bo aż 42 rejestry kredytowe działających w blisko 30 krajach europejskich. Zrzesza też 8 instytucji ze wszystkich innych kontynentów. Jest to zagraniczny odpowiednik polskiego BIK. ACCIS to najszerszy system wymiany informacji kredytowych na całym świecie i współpracuje on z wieloma mniejszymi biurami informacji kredytowej, a polski BIK za pośrednictwem ACCIS może zasięgnąć informacji na temat zdolności kredytowej danej osoby w zagranicznych biurach kredytowych, nawet jeśli nie ma tutaj podpisanej umowy o transgranicznej wymianie informacji.