Menu Zamknij

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak założyć i ile kosztuje?

Jak wygląda droga do tego, by prowadzić firmę? Zanim rzeczywiście założysz firmę, warto zdobyć kilka informacji o działalności gospodarczej, które dla początkujących przedsiębiorców mogą okazać się bardzo cenne.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 Prawa przedsiębiorców1 jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Rozbierając tę definicję na czynniki pierwsze można wskazać pewne stałe cechy charakteryzujące ten rodzaj działalności.

 1. Słowo “zorganizowana działalność” oznacza, że w związku z jej prowadzeniem podejmowany jest pewien wysiłek organizacyjny. Polegać on może np. na wynajęciu odpowiedniego lokalu czy przekształceniu posiadanego pomieszczenia pod rodzaj prowadzanej działalności albo na podjęciu działań marketingowych, reklamowych, promocyjnych itd.
 2. Działalność zarobkowa to oczywiście taka, która przynosi rzeczywisty lub przynajmniej zamierzony dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami). Wszelkie podejmowane przez przedsiębiorcę kroki nastawione są na osiągnięcie zysku.
 3. Wykonywanie działalności we własnym imieniu oznacza, że produkcja lub świadczenie usług prowadzone są na własny rachunek i na własne ryzyko.
 4. Ciągły charakter prowadzonej działalności gospodarczej oznacza że nie jest ona prowadzona okazjonalnie czy jednorazowo, lecz z nastawieniem na powtarzalność. Ewentualne przerwy w prowadzeniu działalności nie mają wpływu na przerwanie jej ciągłości w sensie prawnym, o ile wynikają z reguły racjonalnego gospodarowania, a czynności przedsiębiorcy nastawione są na powtarzalność.

jednoosobowa działalność

Proces zakładania działalności

Skoro wiadomo już, jakie cechy opisują jednoosobową działalność gospodarczą to czas na to, by dowiedzieć się, jak ją założyć.

 1. Wpis do CEIDG

Krok pierwszy to rejestracja działalności w CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym spisie przedsiębiorców, prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki, zarejestrowana jest każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 1. Uzyskanie numeru REGON i NIP, zgłoszenie ZUS/KRUS

Rejestrując działalność za pomocą formularza CEIDG-1 wnioskuje się tym samym o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o nadanie lub aktualizację numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do rozliczania się w urzędzie skarbowym oraz o zgłoszenie do opłacenia składek ZUS / KRUS.

 1. Wybór opodatkowania

W następnej kolejności czeka nas wybór formy opodatkowania. Do wyboru jest:

 • PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie wg skali podatkowej daje możliwość opodatkowania dochodów z różnych źródeł w jednym zeznaniu oraz skorzystanie z wielu ulg, m.in. ulgi od straty poniesionej w ubiegłych latach.
 • RPE czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Karta podatkowa – w podatku dochodowym w formie karty podatkowej uiszcza się kwotę niezależną od uzyskiwanych dochodów,.

Działanie własnej firmy, której forma prowadzenia to jednoosobowa działalność gospodarcza, można rozpocząć się już pierwszego dnia po złożeniu pełnego wniosku.

Czy aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą konieczne jest posiadanie firmowego numeru konta bankowego?

Jeśli klientami firmy są klienci indywidualni i działalność generuje niewielkie dochody, nie musisz posiadać osobnego konta. Inaczej w przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro.

Jakie są koszty założenia działalności?2

 • Rejestracja CEIDG – bezpłatna
 • Nadanie numeru NIP/REGON – bezpłatne
 • Zgłoszenie do ZUS – bezpłatne

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest więc całkowicie darmowe. Nie ma też obowiązku posiadania kapitału początkowego. Koszty pojawiają się już podczas trwania działalności, w postaci podatków czy składek. Wyjątkiem, który generuje koszty samozatrudnienia jest z oczywistych względów konieczność uzyskania wcześniej wsparcia prawnego od notariusza czy radcy prawnego – usługi tego typu nie mogą być przed założeniem działalności wpisane w późniejszym czasie w jakiekolwiek ulgi.

rozliczanie ksiąg

Samozatrudnienia czy też działalność indywidualna, jak często nazywa się tego typu działalność gospodarczą, będzie dobrym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą uruchomić swój biznes na niewielką skalę. Jeśli zamiast ogromnych korporacji wolisz małą firmę, którą zarządzasz samodzielnie, będzie to bardzo dobry wybór. Brak kosztów rejestracji działalności i różne ścieżki opodatkowania dają wiele możliwości do wybrania idealnej dla siebie ścieżki samorozwoju.

 

 

 

2 Kwestia kosztów może zmieniać się w zależności od aktualnego stanu prawnego. Dane z 11/2021