Menu Zamknij

Mały ZUS Plus – kto może z niego skorzystać?

Mały ZUS Plus – dla kogo i jak działa?

 

Spis treści

  1. Czym jest Mały ZUS Plus?
  2. Kto może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?
  3. Jak skorzystać z ulgi?
  4. Jakie są podstawy wymiaru składek na ZUS?

Mały ZUS Plus swój początek wziął z nieobowiązującej już dzisiaj ulgi Mały ZUS, która zaczęła obowiązywać w roku 2019. Wówczas przedsiębiorcy, którzy uzyskiwali niewielkie przychody, otrzymali możliwość korzystania z Małego ZUS, czyli ulgi w opłacaniu składek od przychodu. Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystali z takiej możliwości, jednak po pewnym czasie udoskonalono ulgę obliczając ją nie od przychodów przedsiębiorcy, a od dochodów z działalności gospodarczej, co było dla przedsiębiorców korzystniejsze, a nazwa Mały ZUS ewoluowała do Małego ZUS Plus

Czym jest Mały ZUS Plus?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej do opłacania składek ZUS. Minimalna podstawa wymiaru składek ZUS rozpoczyna się od równowartości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z reguły jednak składki te są sporo wyższe. Jeśli jednak spełni się pewne warunki, można płacić obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Ulga ta to właśnie Mały ZUS Plus. Jeśli tylko przedsiębiorca spełni określone wymagania, będzie miał możliwość opłacania składek od podstawy określonej indywidualnie na podstawie osiągniętego dochodu. 

Kto może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnych warunków składek. Aby skorzystać z Małego ZUS Plus przedsiębiorca musi spełnić warunki, które upoważniają do korzystania z ulgi, a więc:

  1. Przychody z działalności gospodarczej przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 120 000 zł
  2. Sama działalność gospodarcza prowadzona musi być w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych. Jest to minimalna liczba dni prowadzenia działalności, która jest uznana za upoważniającą do obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne.

mały ZUS Plus

Powyższe kryteria wymuszają fakt prowadzenia działalności gospodarczej w poprzedzającym roku kalendarzowym, a nie jedynie w aktualnym. Pamiętaj zatem, Przedsiębiorco – jeśli niedawno założyłeś działalność gospodarczą i prowadzisz działalność gospodarczą dopiero pierwszy rok, aby skorzystać z Małego ZUS-u musisz poczekać do roku kolejnego. W ciągu prowadzenia gospodarczej działalności skorzystać z Małego ZUS Plus można łącznie przez 36 miesięcy. Ze skorzystania z Małego ZUS-u Plus wyklucza opłacanie składek tzw. preferencyjnych na ubezpieczenie społeczne.

Jak skorzystać z ulgi?

Jeśli przedsiębiorca korzystał wcześniej z “dużego ZUS”, powinien najpierw wyrejestrować się w ZUS-ie składając deklarację ZUS ZWUA. Kolejny krok to ponowne zarejestrowanie się z wykorzystaniem formularzy ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie powinno zawierać kod tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92. Dokumenty składa się elektronicznie lub w oddziale ZUS. Jeżeli zaś w ciągu roku zakończy się opłacanie preferencyjnych składek ZUS, wznowi lub ponownie podejmie prowadzenie działalności gospodarczej, to zgłoszenia powinno dokonać się w ciągu 7 dni.

liczenie składek

Jakie są podstawy wymiaru składek na ZUS?

Według poniższego wzoru obliczysz podstawę wymiaru składek (najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne):

 

Roczny dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej 

w poprzednim roku kalendarzowym

—————————————————————————-          x 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Celem tego wyliczenia jest ustalenie jaki jest przeciętny miesięczny dochód uzyskany z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Wynik należy zawsze zaokrąglić do pełnych groszy. Następnie należy pomnożyć go przez współczynnik 0,5. Ostateczny wynik również trzeba zaokrąglić do pełnych groszy. Jeśli zaś chodzi o składkę zdrowotną, opłaca się ją w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia. 

Mały ZUS Plus to ukłon szczególnie w stronę małych firm, które otrzymują w ten sposób możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Tego rodzaju ulga jest szczególnie entuzjastycznie wybierana w dobie niestabilności gospodarczej, w tym w sytuacji globalnej walki z pandemią – mniejsze składki stanowią swoiste odciążenie dla drobnych przedsiębiorców. Zapraszamy do naszego biura rachunkowego. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące Małego ZUS-u.