Menu Zamknij

Oferta

  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
  • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
  • Prowadzenie ksiąg handlowych,
  • Oferujemy Państwu wsparcie przy rejestracji działalności gospodarczej.

Składka wypadkowa, czy jest konieczna?

Opłaty składkowe są obowiązkowe, a przedsiębiorca zobligowany jest regulować należności z tego tytuły zarówno za siebie, jak i zatrudnionych pracowników. Procent potrąceń jest z góry określony, znany jest także cel każdej składki oraz termin zapłaty, którego nie powinno się przekraczać. Najpowszechniejszymi składkami pracodawcy są te odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli emerytalna, rentowa i wypadkowa.

Składka wypadkowa jest niezwykle ważna i zaleganie z jej opłatą może mieć niemiłe konsekwencje. Dzięki regularnym wpłatom z tego tytułu możliwe jest dochodzenie rekompensaty pieniężnej oraz różnego rodzaju świadczeń w przypadku wystąpienia wypadku podczas pracy i niemożliwości wykonywania obowiązków przez czas rekonwalescencji.

Jakie warunki są konieczne do spełnienia, aby otrzymać odszkodowanie? Po pierwsze, składki wypadkowe muszą być regularnie opłacane. Po drugie, wypadek musi być nieszczęśliwym, przypadkowym zdarzeniem podczas wykonywania obowiązków zawodowy