Menu Zamknij

Ulgi podatkowe dla firm niosących pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie a ulgi podatkowe dla firm

12 marca 2022 weszła w życie nowa Ustawa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), która obowiązuje z mocą wsteczną od 24. lutego 2022. Ustawa ta dotyczy między innymi rozwiązań podatkowych dla osób fizycznych, firm i instytucji, które udzielają wsparcia humanitarnego Ukrainie w związku z napaścią zbrojną na ten kraj. Poniżej przedstawiamy działania, jakie przygotowało Ministerstwo Finansów, by wspomóc od strony podatkowej te firmy i instytucje, które udzielają pomocy obywatelom Ukrainy. 

Spis treści

 1. Darowizny na rzecz NGO i OPP odliczane od podatku
 2. Zwolnienie z cła
 3. Zwolnienie z VAT
 4. Świadczenie pieniężne
 5. Prywatna praktyka lekarska a podatek

 

Darowizny na rzecz NGO i OPP odliczane od podatku

Firmy i instytucje przekazujące darowizny na działalność Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) lub prowadzenie organizacji pozarządowej (NGO) albo innych fundacji lub stowarzyszeń, które działają na terenie UE i EOG będą mogły odliczyć je od podstawy opodatkowania (od kwoty dochodu). Takie rozwiązanie wpływa znacząco na rozliczenie podatku CIT, które może skutkować odliczeniem aż do 10% dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Odliczeniu od podatku podlegają darowizny zarówno pieniężne, jak i rzeczowe. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dowodu wpłaty darowizny lub – w przypadku darowizn rzeczowych – dokumentu poświadczającego: 

 • dane darczyńcy, 
 • wartość darowizny 
 • oraz oświadczenie o przyjęciu darowizny przez obdarowanego.

Oprócz osób prawnych, składających CIT-8, z preferencyjnych zasad podatkowych korzystać mogą też podatnicy, którzy składają PIT-36 i PIT-37, rozliczają się ryczałtowo (PIT-28) oraz Polskie Grupy Kapitałowe (rozliczające CIT-8AB). 

pomoc ukrainie

Zwolnienie z cła

Możliwość zwolnienia od cła przysługuje m.in. fundacjom i stowarzyszeniom posiadającym zdolność prawną. Nie mogą być to jednak jednostki sektora finansów publicznych, ani też nie mogą działać celem osiągnięcia zysku. 

Zwolnienie z cła dotyczy:

 1. Artykułów pierwszej potrzeby, niezbędnych do zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Wśród nich wymienić można żywność, lekarstwa, odzież, pościel, artykuły higieniczne.
 2. Towarów przekazywanych nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza Unii Europejskiej, towarów zbieranych w trakcie publicznych zbiórek organizowanych na rzecz osób potrzebujących.
 3. Wyposażenia i materiałów biurowych przekazywanych nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE, które są wykorzystywane przez organizacje charytatywne lub dobroczynne.

 

Zwolnienie z VAT

Zwolnienia z podatku VAT, czyli tz. 0% VAT stosuje się w przypadku zastosowania zwolnienia od cła. Zerowa stawka vat dotyczy wszelkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczeń usług oferowanych na cele związane z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy. Korzystać mogą z niej organizacje społeczne i jednostki organizacyjne, których księgowość gwarantuje kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów.

Świadczenie pieniężne 

Podmioty, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, liczyć mogą na przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Choć przepis kierowany jest głównie do osób fizycznych, nic nie stoi na przeszkodzie, by pomoc humanitarną w postaci zaoferowania zakwaterowania czy wyżywienia zaoferowało dane przedsiębiorstwo, np. hotel. Co więcej, gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, kwota świadczenia może zostać podwyższona (w przypadku osób fizycznych świadczenie wynosi 40 zł na dzień i trwa do 60 dni). Świadczenie przyznawane jest na wniosek pomagającego podmiotu, dlatego o złożenie stosownych dokumentów musi w tym przypadku zadbać biuro księgowe danego przedsiębiorstwa. 

ulga podatkowa

Prywatna praktyka lekarska a podatek

Warto na koniec wspomnieć, że preferencyjne warunki podatkowe dotyczą również świadczonych usług, np. w ramach praktyki lekarskiej. Lekarz, który udziela darmowej pomocy medycznej w związku z pomocą ofiarom napaści na Ukrainę może zaliczyć je na poczet kosztów uzyskania przychodu. Biorąc pod uwagę fakt, jak ważna jest pomoc medyczna, taki ukłon podatkowy w stronę osób posiadających wiedzę i umiejętności do udzielania pomocy medycznej jest na wagę złota. 

Pomoc drugiemu człowiekowi w obliczu wojny jest moralnym obowiązkiem zarówno osób indywidualnych, jak i firm, w których wartości takie jak humanitaryzm są jednym ze składowych filozofii własnego biznesu. Prawo wychodzi naprzeciw firmom, które chcą udzielić pomocy humanitarnej. Biuro rachunkowe, które biegle obraca się w aktualnych przepisach sprawić zaś może, że pomoc ta nie będzie musiała być rozpatrywana ze szkodą podatkową dla firm, a wręcz przeciwnie.