Menu Zamknij

Zatrudnienie w ramach umowy B2B – co musisz wiedzieć?

Umowa B2B jako forma zatrudnienia – o czym musisz wiedzieć?

Umowa B2B to umowa cywilnoprawna, która coraz częściej cieszy się zainteresowaniem. Na czym polega kontrakt B2B, o czym trzeba wiedzieć decydując się na ten rodzaj umowy? Z poniższego tekstu dowiesz się, między innymi, jakie są różnice między tego rodzaju kontraktem a stosunkiem pracy i kiedy zmienić formę zatrudnienia na B2B, a w jakich sytuacjach korzystniejsza będzie umowa o pracę.

Umowa B2B – czym jest?

Skrót B2B pochodzi od angielskiego business to business i odnosi się do umowy między przynajmniej dwoma przedsiębiorstwami. Jedno przedsiębiorstwo w ramach umowy zostaje wówczas usługodawcą zobowiązanym do świadczenia konkretnych rodzajów usług na rzecz innej firmy, która z kolei jest w tym biznesowym układzie usługobiorcą. W kontrakcie zwykle bardzo precyzyjnie określone jest czego dotyczy usługa, spisane są warunki jej realizacji, zakres świadczonych czynności, czas ich realizacji oraz oczywiście wysokość wynagrodzenia. 

umowa B2B

Umowa równoważna — co to znaczy?

W umowie o pracę zwykle mamy określone stanowisko pracy oraz jasno określonego pracodawcę zwierzchnika, przełożonego. W przypadku stosunku B2B strony umowy są dla siebie równoważne, to znaczy jedna świadczy pewne usługi dla drugiej, nie ma tu relacji szef – pracodawca. Brakuje tutaj tradycyjnie rozumianego kierownictwa i kadry. Odzwierciedla to dobrze strona prawna tego przedsięwzięcia; umowę B2B podpisuje się na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Pracy. Kontrakt ten można zatem nazwać umową partnerską.

Dla kogo umowa B2B?

Jako że umowa ta dotyczy przedsiębiorstw, najczęściej podpisywana jest między dwoma firmami. Nie muszą być to jednak wielkie korporacje. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą bez przeszkód podpisać może umowę tego rodzaju. Prowadzenie własnych działalności jest często sposobem na samozatrudnienie, a umowa B2B stanowi furtkę, która jeszcze bardziej poszerza rynek pracy dla samozatrudnionych. O tym jak założyć działalność gospodarczą przeczytasz na naszym blogu.

Na czym polega przewaga umowy B2B?

  1. Pozwala ona często na uzyskanie znacznie wyższych zarobków, niż te, które zaproponowane byłyby w umowie o pracę. Wynika to z faktu, że przepisy kodeksu pracy zobowiązują do odliczenia od kwoty wynagrodzenia brutto kwoty podatku dochodowego, składki ZUS itp. Z kolei pracodawca ponieść musi koszty związane ze składkami na rzecz pracownika: emerytalnymi, rentowymi, składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itd. Brak wspomnianych kosztów umożliwia wyższy szczebel wynagrodzenia, od którego partnerzy umowy B2B mogą rozpocząć negocjacje tego wynagrodzenia.
  2. Umowa B2B pozwala na wybór korzystnej formy opodatkowania. Możliwe jest rozliczenie dochodów 19-proc. podatkiem liniowym, skalą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aktualne przepisy w tym zakresie bywają zmienne, dlatego warto na bieżąco śledzić najkorzystniejsze dla siebie możliwości. Co więcej, jeśli Twój biznes prowadzony w ramach B2B generuje koszty — np. koszty dojazdów, eksploatacji sprzętu itp. to wydatki te mogą obniżyć kwotę podatku, który trzeba zapłacić. 
  3. Wybierając umowę opartą na Kodeksie Cywilnym, w przeciwieństwie do wykonywania obowiązków na podstawie umowy o pracę można jednocześnie pracować na rzecz tej samej firmy na podstawie dwóch umów, z których wynikające obowiązki pokrywają się (taka sytuacja podczas trwania etatu byłaby tzw. nadgodzinami). Liczba podpisanych kontraktów nie ma znaczenia, o ile obowiązki wykonywane są zgodnie z ustaleniami. Można współpracować również z wieloma firmami (wykluczając sytuację, kiedy do lojalności zobowiązuje zaakceptowany przez każdą ze stron zakaz konkurencji).
  4. Elastyczne godziny pracy to kolejny plus kontraktu. Nie ma tutaj obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz firmy w konkretnym miejscu, w określonych godzinach. Ważne, aby umowa została dopełniona w ustalonym terminie. 

podpisywanie umowy zatrudnienia

Jakie są minusy umowy B2B?

Umowa B2B nie będzie dobrym rozwiązaniem dla każdego. Prowadzenia działalności na podstawie takiego kontraktu powinni wystrzegać się ci, którzy cenią sobie takie przywileje jak płatny urlop czy zwolnienie lekarskie. Tego rodzaju kwestie przysługują w przypadku zatrudnienia na etat, nie będą jednak obowiązywać przy umowie kontraktowej B2B. Kontrakt to też konieczność samodzielnego opłacania wszelkich składek. Jeśli nie czujesz się pewnie w tym temacie, skorzystaj z pomocy biura rachunkowego bądź pozostań przy umowie o pracę.